Ján Kostra

 

Ján Kostra, (1910 - 1975) rodák z Turčianskej Štiavničky. V roku 1969 získal titul národný umelec. Svojou tvorbou sa radí k zakladateľom modernej slovenskej lyriky s mimoriadnym zmyslom pre čistotu tvaru a estetickosť slova. Prvé verše začal publikovať už ako stredoškolák. Svoje diela uverejňoval spočiatku najmä časopisecky Jeho básne boli prevratne čisté, pritom nenapodobiteľne erotické. V jeho veršoch sa stretávame so všeobecným obdivom k ženám, ktoré sa vďaka jeho hlbokej úcte a láske k matke stávajú preň takmer božstvom.Legendárnu skladbu Ave Eva, znova a znova uchvacujúci spev o kráse a mladosti, dielo presvietené nehou a jasom čistého dňa, napísal v roku 1943.