8. marec - Deň žien

23.02.2012 10:29

 

Medzinárodný deň žien má dlhú a hlbokú tradíciu. 8. marca 2013 uplynie už 103 rokov od prvého dňa, kedy sa tento sviatok začal oslavovať. Vznikol ako deň pripomínajúci dlhú a zložitú históriu úsilia o dosiahnutie rovnoprávnosti, volebného práva, práva na vzdelanie, rovnosti v odmeňovaní a ľudských práv žien.

 

 

Historické udalosti

 

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej  ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911.  V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN. Prvý sviatok MDŽ v Československu sa konal v roku 1921. Počas druhej svetovej vojny bol zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol tento sviatok znovu obnovený.

Medzinárodný deň žien kedysi tak populárny, pomaly upadá do zabudnutia. 8. marec, ako oslava Medzinárodného dňa žien, by sa však mal vrátiť do našich kalendárov. Nezabúdal naň ani pápež Ján Pavol II, ktorý mal na zreteli, že nie každá žena môže byť matkou, ale každá matka je súčasne ženou. Spomeňme si preto v tento deň na všetky príslušníčky nežného pohlavia a poďakujme ich za ich dobrotu, starostlivosť a krásu.

V zásade platí, že nežnejšie polovičky ľudstva poteší akýkoľvek darček venovaný od srdca. Už samotná skutočnost, že partner na ne nezabudol, je pre ne malým darčekom. Vďačnou klasikou pri sviatku žien sú kvety. Darovať tiež môžete maličkosť, ktorá bude pripomínať spoločne prežité chvíle.